Data en publieke gezondheid

Met veel enthousiasme ging een aantal data-minded GGDers van start[...]